מדיניות פרטיות

התוסף Technion Plus פותח על ידי מאור לוי כדי לשמש כל סטודנט בטכניון שרוצה להשתמש בו. התוסף מיועד לשימוש בחינם, כמו שהוא וללא שינוי.

יש להשתמש בתוסף אך ורק על ידי הורדתו מחנויות התוספים הרשמיות של דפדפני Firefox ו-Chrome, גם אם משתמשים בדפדפנים אחרים או בדפדפנים המבוססים עליהם (למשל דפדפני Opera ו-Edge). השימוש בתוסף מהווה אישור לכך שהמשתמש קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת בדף זה והסכים לה.

איזה מידע נאסף על ידי התוסף?

 • מידע אישי (לדוגמה - שם משתמש טכניוני, מספר זהות, רשימת המטלות ממערכות הטכניון וכו'). מידע אישי בדרך כלל ייאסף רק לאחר מסירתו על ידי המשתמש או לאחר דרישה של המשתמש שהתוסף יאסוף אותו עבורו. אין חובה למסור מידע אישי, אך פעילות התוסף לעיתים תהיה תלויה בכך, כגון עבור חיבור אוטומטי למערכות הטכניון והצגת מטלות בית.

 • מידע שאינו מהווה מידע אישי, למשל - שאר ההגדרות וההעדפות, סטטיסטיקות שימוש אנונימיות וכו'.

 • יש לציין כי חנות התוספים ממנה הורד התוסף יכולה לאסוף מידע הנוגע למשתמשי התוסף, וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות שלה - מערכת ההפעלה, שפת שימוש, סטטיסטיקות למיניהן ועוד. מידע זה לא נאסף על ידי התוסף עצמו, ואין למפתח התוסף כל שליטה או אחריות על המידע שנאסף על ידי חנויות התוספים.

איסוף המידע

 • המידע נאסף בחלקו באופן יזום על ידי המשתמש דרך דף ההגדרות של התוסף, או לאחר לחיצה של המשתמש על אחד מכפתורי התוסף השונים - אלו שבחלוניות התוסף ואלו אותם התוסף מציג באתרי הטכניון השונים.

 • התוסף אוסף מידע גם באופן אוטומטי ולא רק באופן יזום על ידי המשתמש, למשל בעת איסוף מידע הקשור להצגת מטלות בית.

שימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאסוף התוסף במהלך השימוש שתעשה בו, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, וכל זאת בכדי לאפשר לך להשתמש בצורה מלאה בתוסף, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע - למשל: חיבור אוטומטי למערכות הטכניון, הצגת מטלות בית וכו'.

היכן המידע שלי נשמר?

 • המידע האישי שהתוסף אוסף נשמר אך ורק בזיכרון המחשב הפרטי של המשתמש, תחת זיכרון הדפדפן בו מותקן התוסף.

 • בפרט, מפתח התוסף אינו מחזיק בשום מאגר מידע בו הוא מחזיק במידע אישי של משתמשי התוסף.

 • מחיקת התוסף מהדפדפן תהווה מחיקה מלאה של כל המידע האישי של המשתמש שקיים בידי התוסף ומפתחו.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 • המידע האישי שנאסף על ידי התוסף לא מועבר לאף גורם בשום מקרה, למעט פרטי החיבור של המשתמש (משתמש טכניוני וסיסמת המשתמש, או מספר זהות וסיסמת יומן GR++) המועברים למערכות הטכניון לשם חיבור המשתמש למערכות הטכניוניות או באיסוף מידע לשם הצגת מטלות בית.

 • כאשר המידע הנ"ל מועבר למערכות הטכניון, שליחת המידע מתבצעת דרך פרוטוקול HTTPS המאובטח.

קישורים חיצוניים

בתוסף קיימים קישורים לאתרים חיצוניים - מערכות הטכניון, חנויות תוכנות, ג'ימייל ועוד. לאחר לחיצה על אחד מהקישורים האלו, המשתמש יועבר לאתר חיצוני בו לא חלה שום אחריות מכל סוג שהוא על מפתח התוסף. לכל אחד מהאתרים החיצוניים הנ"ל ייתכן שיהיו מדיניות פרטיות ותנאי שימוש להם יהיה כפוף המשתמש בעת השימוש בהם.

אבטחת מידע

 • המידע האישי של המשתמש נשמר על מחשב המשתמש בלבד כפי שהובהר, ומועבר למערכות הטכניוניות אך ורק על ידי שימוש בפרוטוקול המאובטח HTTPS, וכל זאת על מנת למזער ככל הניתן כל סיכון לפגיעה בפרטיות המשתמש. עם זאת, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת מידע או גניבתו.

 • חלה כמובן חובה גם על המשתמש להגן על מחשבו בכל דרך - למשל על ידי שימוש בתוכנות אנטי וירוס, חיבור לרשתות אינטרנט מוצפנות וכו', שכן למפתח התוסף אין אפשרות כלל להתגונן מפני פרצות אבטחה כאלו.

שינויים במדיניות הפרטיות

ככלל, באפשרותו של מפתח התוסף לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות של התוסף, לכן מומלץ לכל משתמש לבקר בדף זה אחת לזמן מה. במקרה של שינוי מהותי במדיניות, תועבר הודעה מתאימה למשתמשי התוסף דרך התוסף לאחר עדכון התוסף. לכן, חלה על המשתמש חובה לוודא שהוא משתמש בגירסה העדכנית ביותר של התוסף, שכן אין דרך אחרת להבטיח קבלת התראות שכאלו אודות שינויים כנ"ל.

אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בתוסף ולמחוק אותו.

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם מפתח התוסף, מאור לוי, בכתובת המייל maorlevy.ext@gmail.com .