Technion Plus

התוסף Technion Plus הוא תוסף לדפדפנים Chrome ו-Firefox שמטרתו היא לעשות סדר בבלגן, להוסיף תכונות משודרגות ולהפוך את השימוש במערכות הטכניון השונות לנוח ויעיל.

בין התכונות המשולבות בתוסף: התחברות אוטומטית למרבית מערכות הטכניון, רשימות ToDoList של מטלות בית לכל מערכות הטכניון עם התראות כשיוצאות מטלות חדשות, חיפוש וידאו ישירות מהתוסף ללא קשר לשרת בו הוא נמצא, הורדת תוכן קורסים מהפנופטו, המודל ואתרי מדמ"ח בלחיצת כפתור, ועוד תכונות רבות.

חשוב לציין שהתוסף הינו פרויקט עצמאי, לא חובה פקולטית ולא מוגש מטעם הטכניון.

מה התוסף עושה?

התחברות אוטומטית למערכות הטכניון

התוסף מאפשר התחברות אוטומטית לרוב מערכות הטכניון, ובפרט למערכות הבאות: מודל, פנופטו, BookMe, שרת הווידאו הישן, מערכת אישורי רכבים במעונות (SAP), אתרי הפקולטה למדמ"ח (GR++) והמתנט.

לאחר התקנת התוסף, יש להגדיר את פרטי ההתחברות בהגדרות התוסף, ומכאן ואילך התוסף כבר ידאג לחבר אתכם אוטומטית אל המערכות הנ"ל. ניתן לבטל בלחיצת כפתור את החיבור האוטומטי במקרה הצורך.

הצגת מטלות קרובות

 • הצגת רשימת מטלות קרובות למערכות המודל, ++GR(מדמ"ח), וובוורק והמתנט. מגבלת המתנט עד 5 קורסים.

 • התוסף מעדכן את המשתמש בעזרת התראה כאשר מגיעות מטלות חדשות, כאשר מטלות אלו יסומנו עד שהמשתמש יצפה בהן.

 • עבור כל מטלה תוצג כותרת המטלה, הקורס, קישור להגשת המטלה במודל או לאתר הקורס במערכות GR++ ומתנט.

 • ניתן לסמן מטלות ככאלה שבוצעו, מטלות כאלו יועברו לטאב "מטלות שהושלמו".

ארגונית פלוס

 • הצגת מטלות משולבת ונוחה של 3 המערכות העיקריות - מודל, מדמ"ח ו-וובוורק.

 • סינון מטלות לפי קורס ללא תלות במערכת בה נמצאת המטלה.

 • הוספת מטלות ידנית.

שיפורים במערכת פנופטו

לאחר התקנת התוסף, במערכת פנופטו יתווספו השיפורים הבאים:

 • הורדת וידאו מהפנופטו - סרטונים יחידים, רשימת סרטונים בקורס או קורס שלם בלחיצת כפתור מהדף של הקורס. בבחירת קורס שלם או רשימת סרטונים, הסרטונים ירדו אחד אחרי השני בתור, ניתן לצאת מהדף או להמשיך לגלוש באתרים אחרים ללא הפרעה.

 • כפתור הורדה חדש נוסף גם בדף של הווידאו.

 • מצב "לילה" חדש - בעת צפיה בווידאו ניתן להעביר את הפנופטו למצב "לילה" בלחיצת כפתור, צבעי האתר יוחלפו בצבעים כהים.

 • קישורים להרצאות שכבר נצפו יהיו בצבע אדום, כך שיהיה קל יותר לזהות תכנים שכבר נצפו.

 • פיצול חלון - עבור וידאו עם מצגת, נוסף כפתור שפותח את הוידאו בחלון נוסף ובכך מאפשר לצופה לצפות במרצה בתצוגה גדולה יותר. בנוסף, השימוש בחלון נוסף מאפשר לצופה להשתמש במסך מלא עבור שני החלונות בנפרד - שימושי למי שמחזיק בשני מסכים!

 • אפשרות "חלון צף", ככה שאפשר לראות את ההרצאה ולהמשיך לגלוש או לעשות כל דבר אחר עם המחשב.

 • אפשרות לצילום תמונה מיידי במהלך צפיה. אם נמצאים בהקלטה שמחולקת להרצאה ומצגת, התוסף ישאל איזה חלק מהשניים לצלם.

 • הוספת מהירויות צפיה מעבר ל-2, עד מהירות פי 3.

 • שמירת העדפות - התוסף יזכור את בחירת מצב "לילה" והמהירות ויפעיל אותן אוטומטית בפעם הבאה שתפעילו וידאו בפנופטו. למשל: לאחר שינוי למצב מוחשך + מהירות 1.5x, כל הסרטונים שתפעילו להבא בפנופטו יפעלו גם הם אוטומטית בתצורה זו. התוסף יזכור גם לחיצה על כפתור Show/Hide בצפיית וידאו עם מצגות.

שיפורים במערכת מודל

 • מצב "לילה" - עיצוב כהה למודל. ניתן להפעיל ולבטל את העיצוב בלחיצת כפתור, וניתן לבחור צבע משני מבין 12 גוונים.

 • כפתור "הורדת קבצי כל הקורסים של סמסטר זה" בדף הראשי של המודל. הקבצים ירדו אחד אחרי השני בתור, ניתן לצאת מהדף או להמשיך לגלוש באתרים אחרים ללא הפרעה.

 • בעת כניסה לדף הראשי של המודל, תחת רשימת הקורסים לפי סמסטר, תיפתח מיידית רשימת הסמסטר הרלוונטי. בזמן סמסטר קיץ, תיפתח גם הרשימה של סמסטר אביב.

 • ברשימת הקורסים במודל שבבלוק של "ניווט" נוספו שמות קורסים לצד המספרים, כדי להקל על מעבר בין אתר של קורס אחד לאתר של קורס אחר.

 • כפתור "הורדת חומר הקורס" בדף הראשי של המודל לכל קורס.

 • כפתור "הורדת יחידת לימוד" לצד כל כותרת של יחידת לימוד במודל.

 • עבור כל קורס תוצג תיבה שתרכז קישורים שימושיים: הורדת כל הקבצים, קישור לדף ב-UG וקישורים לצפיה בווידאו במידה וקיימת לקורס הקלטה.

שיפורים באתרי הפקולטה למדמ"ח (GR++/Webcourse)

 • כפתור להורדת כל הקבצים (תיקיות שלמות) תחת "חומר הקורס" באתרי הפקולטה. יעיל במיוחד כשרוצים להוריד את כל המבחנים, ההרצאות והתרגולים בבת אחת. הקבצים ירדו אחד אחרי השני בתור, ניתן לצאת מהדף או להמשיך לגלוש באתרים אחרים ללא הפרעה.

 • קיימת אפשרות להוריד כל כותרת תחת "חומר הקורס" (למשל, כל תרגול או מועד במבחן) לתת-תיקיה נפרדת.

 • ניתן להוריד את כל הקבצים לפי סוגי קבצים ספציפיים: PDF, ZIP, Word, PowerPoint. קבצים עם סיומות שלא הוזכרו, עדיין ירדו כחלק מלחיצה על כפתור "הורדת כל הקבצים".

 • לאחר התקנת התוסף פתיחת מצגות PDF באתרי הפקולטה תהיה תמיד לטאב חדש, במקום שהמצגות ייטענו תמיד לאותו הטאב.

 • שמות הקורסים יופיעו בנוסף למספרי הקורסים בטאבים המתאימים של אתרי הקורסים.

חיפוש וידאו מהיר

 • חיפוש מהיר של וידאו לקורסים ישירות מתוך התוסף, ללא קשר לשרת בו הווידאו נמצא (פנופטו / שרת הווידאו הישן).

 • אם יש יותר מקורס אחד שמתאים לקריטריון החיפוש - תינתן רשימה של כל הקורסים המתאימים.

 • אם לקורס יש יותר מהקלטת וידאו אחת, תינתן אפשרות לבחור בין ההקלטות השונות.

 • לצד כל קישור של הקלטה יוצג סמל השרת בו נמצאת ההקלטה. במידת האפשר, יוצגו גם שם המרצה וסוג ההקלטה (הרצאה/תרגול).

 • תמיד עדכני, גם אם מוציאים במקרה קורס חדש - הוא מתווסף לרשימה לכל היותר באיחור של שבוע.

 • רשימת 7 הקורסים האחרונים שהיו בשימוש דרך החיפוש.

מחשבון ממוצע ציונים אקדמי

 • בלחיצה מהתפריט הראשי של התוסף, המחשבון "מתלבש" על מערכת גיליון הציונים של הטכניון, וטוען אוטומטית את כל הקורסים שבוצעו עד היום.

 • המחשבון מחשב ממוצע ציונים, ממוצע הצלחות ונקודות זכות שנצברו.

 • חישוב ממוצע עבור כל תת-קבוצת קורסים בהתאם לרצון המשתמש.

 • בעזרת המחשבון אפשר להתעלם מקורסים, לבדוק שיפור של ציונים בקורסים ולהוסיף ציונים חדשים כדי לבדוק כיצד הם ישנו את ממוצע הציונים / ממוצע ההצלחות / הנקודות שנצברו.

 • ייצוא ל-CSV של הציונים שנכנסו לממוצע (כאמור, ניתן לבחור איזה קורסים להכניס לממוצע במחשבון).

שליחת קבצים להדפסה

קישורים לשליחת קבצים להדפסה במדפסות הטכניון, ייפתח מיידית בג'ימייל או בתוכנה חיצונית לפי העדפת המשתמש (שינוי העדפה יבוצע בהגדרות התוסף). במידה והכנסתם מספר זהות בהגדרות התוסף, המספר יתווסף אוטומטית לכותרת המייל.

מסעדות פתוחות בטכניון

התוסף מחזיק רשימה של המסעדות שפתוחות כרגע בטכניון. שעות הפתיחה אינן מותאמות לחגים או תקופות מיוחדות אלא ליום-יום, ורובן נמצאו באתרי האינטרנט של אס"ט או של המסעדות עצמן. (במקרה של שעות לא נכונות ניתן כמובן לשלוח הודעה למפתח התוסף 🙂)

מנהל הורדות

צפייה ברשימת הקבצים הממתינים להורדה על ידי התוסף (לאחר שימוש בפונקציית ההורדה של התוסף במערכות הפנופטו/GR++/Moodle) ושינוי הרשימה.

שונות

 • טאב "קישורים שימושיים" בתוסף: אפגרייד, BookMe, לוח שנה אקדמי, הורדת אופיס 365 טכניוני בחינם, חנות מיקרוסופט של הטכניון ועוד.

 • תיבת "גישה מהירה" בדף הכניסה למתנט לכניסה נוחה יותר אל הקורסים שהוגדרו להתחברות אוטומטית.

 • בחירת עוצמת ההתראות (ווליום) עבור מטלות הבית והתראות אוטובוסים אפשרית דרך הגדרות התוסף.

 • כשנכנסים לאתר של שרת הווידאו הישן - בראש העמוד יופיעו קישורי ניווט בהתאם לפקולטה הרצויה. למרות זאת, מומלץ בהרבה להשתמש בפונקציית חיפוש הווידאו של התוסף.

תמונות

חיפוש וידאו

מטלות קרובות

מנהל הורדות

מסך ראשי

מחשבון ממוצע ציונים אקדמי

פנופטו - מצב לילה ושיפורים

מודל - מצב לילה ושיפורים (תיבת Technion Plus)

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם מפתח התוסף בכל נושא בכתובת המייל maorlevy.ext@gmail.com .

קישורי הורדה

הקישורים להורדת התוסף נמצאים בתחתית דף זה, בהתאם לדפדפן הרצוי.